Acasă

 

ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI TEMPORAR DE DEȘEURI MUNICIPALE FĂLTICENI, JUDEȚUL SUCEAVA PRIN  IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII INOVATOARE


Obiectivul general al proiectului constă în rezolvarea unei probleme majore de mediu a municipiului Fălticeni, generatoarea unei masive poluări (olfactive și a solului), prin închiderea depozitului temporar de deșeuri municipale Fălticeni, județul Suceava.

Valoarea totală a proiectului este de 9.573.894,25 RON, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 9.325.011,30 RON (din care 7.926.259,61 RON valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE și 1.398.751,69 RON valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național).


Perioada de implementare este cuprinsă între 24 noiembrie 2022 și 30 aprilie 2024.

Acest proiect este implementat prin Programul ,,Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), finantat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021, din cadrul Apelului de propuneri “Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare (Apelul 2)”, în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO – Mediu)”, având ca Operator de program “Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor”.


De ce este important acest proiect?

Închiderea depozitului și adoptarea unor practici de gestionare adecvată a deșeurilor vor ajuta la protejarea și conservarea mediului înconjurător din Fălticeni. Aceasta va contribui la reducerea poluării apelor subterane și a solului, la conservarea biodiversității și la menținerea calității aerului. Promovarea sustenabilității: Acest proiect se concentrează pe implementarea unor soluții durabile și inovatoare de gestionare a deșeurilor. Prin adoptarea unui model de economie circulară, Municipiul Fălticeni va contribui la reducerea impactului asupra resurselor naturale și va promova utilizarea responsabilă a acestora. Aceasta va aduce beneficii pe termen lung în ceea ce privește eficiența energetică, conservarea resurselor și protejarea mediului înconjurător.

Viziunea noastră pentru viitor este un Fălticeni prosper, în care mediul înconjurător este protejat și respectat. Imaginăm un oraș în care locuitorii trăiesc în armonie cu natura, beneficiind de un mediu sănătos și durabil. Ne dorim ca Fălticeni să fie un exemplu de sustenabilitate, unde inovația și tehnologiile ecologice sunt integrate în fiecare aspect al vieții cotidiene.

Ce ne propunem?

Ne dorim să eliminăm poluarea în Fălticeni, în special poluarea aerului și a apei. Prin adoptarea surselor de energie regenerabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, vom crea un mediu mai curat și mai sănătos pentru toți locuitorii. Ne propunem să implementăm un sistem modern și eficient de gestionare a deșeurilor, cu accent pe reciclare, compostare și reducerea deșeurilor. Vrem să educăm și să implicăm comunitatea în practici de reducere a deșeurilor și reciclare pentru a proteja resursele naturale și a minimiza impactul asupra mediului înconjurător. Ne dorim să dezvoltăm o infrastructură prietenoasă cu mediul pentru transportul în comun, biciclete și pietoni. Încurajăm utilizarea mijloacelor de transport durabile pentru a reduce emisiile de carbon și a îmbunătăți calitatea aerului. Ne dorim să educăm comunitatea cu privire la importanța protejării mediului și să promovăm practici sustenabile în rândul locuitorilor. Prin programe de conștientizare și educație, vom inspira o schimbare de mentalitate și implicare activă în protejarea mediului.